Aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BALICACH

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 31 razy)

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. więcej»

TAGI:

Projekty: Dotacja dla Młodych oraz Aktywni na Rynku Pracy.

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 26 razy)

więcej»

TAGI:

Raport o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 52 razy)

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno przedstawia Radzie Gminy Gnojno raport o stanie Gminy Gnojno za rok 2021. więcej»

TAGI:

Konkurs: Bitwa Regionów

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 39 razy)

więcej»

TAGI:

Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Projekty współfinansowane ze srodków UE:

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Projekt Szczesliwe Dzieci

Wojewodzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt DPR
Monitor Polski

Œwiętokrzyski Urzad Wojewódzki
w Kielcach

Urzad Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego

System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego

Projekty realizowane ze œrodków UE

Kšcik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Projekty zrealizowane ze srodków Państwa