Rodzina 500 PLUS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gnojnie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku od 0 do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
Dziecko do 25 r. ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie lub przez internet. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko, GOPS dokona weryfikacji  dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica.
Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 1 lipca br., rodzice dostaną wyrównanie wstecz pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku - od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.  Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.

Świętokrzyski  Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dla adresatów świadczenia czynną w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami  telefonów  41 342 16 35 oraz 41 342 12 05. Pytania zadawać można również drogą mailową na adresy: wps39@kielce.uw.gov.pl oraz wps40@kielce.uw.gov.pl. Działa także infolinia w Resorcie Rodziny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (numer 22 529 06 68).

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

PUCHAR KS. BP JANA PIOTROWSKIEGO DLA MINISTRANTÓW - UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNOJNIE

W roku szkolnym 2016/2017 ministranci – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów o puchar ks. bp Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. więcej»