Wiadomości - Aktualności

1 urodziny Dziennego Domu - Senior + w Janowicach Poduszowskich

Dodał: lchodor Data: 2019-02-27 20:39:20 (czytane: 815)

W minioną sobotę - 23 lutego 2019r., odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy uruchomienia w budynku starej szkoły Domu dla seniorów z terenu gminy Gnojno.

Celem rządowego programu "Senior +"jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej, jako­ści usług i aktyw­no­ści z róż­nych dziedzin życia, dosto­so­wa­nych do potrzeb i moż­li­wo­ści osób powyżej 60 roku życia.  Wiek doj­rzały to zarówno czas reflek­sji, dzie­le­nia się swoim doświad­cze­niem z młod­szymi poko­le­niami, jak i czas na zro­bie­nie i pozna­nie tego, na co wcze­śniej nie było dogod­nej okazji. Zaję­cia są pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel, który stwa­rza pogodną atmos­ferę zaufa­nia i sza­cunku. Goście Domu mają zapewniony jeden gorący posiłek oraz otrzy­mują stały dostęp do pomocy pie­lę­gniarki, fizjo­te­rapii, a także do zaple­cza kuchen­nego, ćwi­czeń, gier, TV oraz Internetu. Nad­zór admi­ni­stra­cyjny prowadzi Urząd Gminy w Gnojnie.

 RGP_0900.JPG

Pierwszym punktem uroczystości była msza święta w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. Następnie zgromadzenie udali się do budynku Dziennego Pobytu „Senior +”.

RGP_0920.JPGRGP_0922.JPG
RGP_0930.JPGRGP_0950.JPG

Wśród obecnych gości byli: Mariusz Gosek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego - Mariusz Pasek, przedstawiciel posła na Sejm RP Michała Cieślaka – Wojciech Radomski, Przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław Wcisło, wraz z grupą radnych gminy zaangażowana od początku inicjatywy Jadwiga Gubała oraz gospodarz Gminy Gnojno - wójt Zbigniew Janik.

RGP_0966.JPG 

RGP_1011.JPG 

Seniorzy przywitali gości wykonaniem swoich ulubionych piosenek, podarowali przybyłym unikalne, wykonane w ramach zajęć maskotki. Na ręce przedstawicieli władz rządowych i samorządowych zostały złożone podziękowanie za wsparcie tak potrzebnej inicjatywy dla seniorów z gminy Gnojno. Goście chwalili zarówno mieszkańców Domu, personel jak również władze gminy za odwagę, pomysłowość i wytrwałość, najpierw w zabieganiu o środki finansowe, potem budowie, a teraz już w rocznej działalności tego ważnego miejsca.

RGP_0970.JPGRGP_0986.JPG

  RGP_0982.JPG

Smaczny poczęstunek przygotowany przez seniorów został uwieńczony toastem i słodkim poczęstunkiem w postaci urodzinowego tortu wykonanego przez Panią Wiesławę Radomską. Już tradycyjnie ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, w której udział wzięli wszyscy zebrani.

RGP_1049.JPGRGP_1057.JPG
RGP_1070.JPGRGP_1084.JPG

Dobrym podsumowaniem wydarzenia są zgodne słowa seniorów i personelu Domu: „Wspólne świętowanie to takie chwile, które likwidują wszelkie bariery a umacniają przyjaźń i wzajemne ludzkie relacje. Dla takich chwil warto podejmować wyzwania i trud.”

RGP_0996.JPG

Zdjęć w galerii: 113

Zobacz także

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

Dodane: 2019-05-23 12:37 - Komentarze  (0)  czytane (41)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 52.23.234.7

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rządowe pieniądze na drogi dla Gminy Gnojno

27 lutego 2019, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Jarosław Zieliński...