Intencje


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Intencje mszalne od 2
listopada do 8 listopada 2020 rokuPONIEDZIAŁEK – 02

GODZ. 8.00 1) + MARIANNA, ANDRZEJ PASTERNAK
                        2) + JAN 4 R. ŚM., STANISŁAWA, ADAM GRONOSTAJ
GODZ. 12.00 1) + JÓZEF KACZMARCZYK 3 R. ŚM.
                           2) + JÓZEF, JÓZEF, KRZYSZTOF, MARCIN LELAS, ZM. Z RODZIN BUGAJÓW I LELASÓW
GODZ. 16.00 1) + BARBARA GRYCHOWSKA – TYDZ. OD POGRZ.
                           2) + DARIUSZ MARUSZAK – 2 GREG.

WTOREK – 03

GODZ. 16.00 1) + ANDRZEJ MAŁASIŃSKI – OD WIESŁAWA CHMIELEWSKIEGO
                           2) + JANINA WÓJCICKA – MIES. OD POGRZ.
GODZ. 16.30 1) + DARIUSZ MARUSZAK – 3 GREG.
                           2) + MARIAN KAMIŃSKI – MIES. OD POGRZ.
                   
ŚRODA – 04

GODZ. 16.00 1) + ANDRZEJ MAŁASIŃSKI – OD SŁAWOMIRA I MARZENY STĘPIEŃ
                           2) + DARIUSZ MARUSZAK – 4 GREG.
GODZ. 16.30 1) + JÓZEF PACHOLEC – TYDZ. OD POGRZ.
                           2) + STEFAN FRAS – MIES. OD POGRZ.

CZWARTEK – 05

GODZ. 16.00 1) + ANDRZEJ MAŁASIŃSKI – OD RODZINY RASAŁÓW
                           2) + DARIUSZ MARUSZAK – 5 GREG.
GODZ. 16.30 + STEFAN BANAŚ – TYDZ. OD POGRZ.

PIĄTEK – 06

GODZ. 16.00 1) + KRYSTIAN STANEK – OD ŻONY I SYNA
                           2) + MATEUSZ KARPIŃSKI 5 R. ŚM., TADEUSZ PANAK, STANISŁAW, ELEONORA PANAK, MICHAŁ,
                                    FELIKSA KĘPA
GODZ. 16.30 1) + DARIUSZ MARUSZAK – 6 GREG.
                           2) + STANISŁAWA WAWSZCZYK – TYDZ. OD POGRZ.

SOBOTA – 07

GODZ. 16.00 1) + KRYSTIAN STANEK – OD CHRZEŚNICY POLI I CHRZEŚNIAKA MACIEJA
                           2) + ANDRZEJ MAŁASIŃSKI – OD ŻONY I DZIECI
GODZ. 17.00 + DARIUSZ MARUSZAK – 7 GREG.

NIEDZIELA – 08

GODZ. 8.00 1) + JÓZEF BIEL 20 R. ŚM., STANISŁAWA, MICHAŁ I JAN PACHOLEC
                        2) + DARIUSZ MARUSZAK – 8 GREG.
GODZ. 10.00 1) + WALERIA, ADAM, MARIAN ZAWIERUCHA, AGNIESZKA, JAN SKOWRON
                           2) + JÓZEF PASTERNAK 10 R. ŚM., STANISŁAWA, JAN PASTERNAK
GODZ. 12.00 1) + JAN CIEŚLA – OD SYNA MARIUSZA Z RODZ.
                           2) + KRZYSZTOF LEMIESZEK 1 R. ŚM. – OD RODZINY
GODZ. 15.00 + IRENA WÓJCIK 1 R. ŚM., MARCELINA ŚWISTEK, BOGUMIŁA BOROŃ, WIKTOR WÓJCIKMSZA ŚW. JEST NAJWIĘKSZYM DAREM DLA TYCH, KTÓRYCH SIĘ KOCHA