Gmina zaprasza


Gmina Gnojno, to typowy region rolniczy, w którym funkcjonuje bardzo wiele gospodarstw ekologicznych. Ekologia i ochrona środowiska stanowi jeden z głównych priorytetów naszej działalności.

Turystyczny charakter gminy podnosi dodatkowo jej atrakcyjność i podejmowane w tym zakresie inicjatywy oraz najbliższe programy rozwojowe. Obok istniejących upraw w ostatnich latach następuje rozwój sadownictwa. Powstaje agroturystyka. Buduje się nowe drogi. Rozwija się intensywnie nowe budownictwo i modernizuje infrastrukturę.

Serdecznie zapraszam w imieniu mieszkańców, naszych radnych i własnym, do odwiedzania tego ciekawego regionu położonego na szlaku prowadzącym do Szydłowa i nad Chańczę.

Wójt Zbigniew Janik