Wiadomości - Aktualności

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Dodał: lchodor Data: 2024-02-19 08:30:08 (czytane: 165)

Program ma na celu promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Na co?

•    wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej
•    ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych
•   promocja zawodu rybaka, wspieranie rozwoju i upowszechnianie systemu kształcenia w zawodzie rybaka oraz w zawodach pokrewnych
•    podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych dla sektora rybackiego
•    opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa
•    podnoszenie rentowności gospodarstw rybackich przez różnicowanie ich dochodów oraz poprawę pozycji rynkowej rybaków w łańcuchu dostaw
•    zwiększenie efektywności energetycznej w rybactwie i zmniejszenie emisji CO2
•    modernizacja statków rybackich i poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności rybackiej na środowisko
•    poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku
•    zapewnienie w portach odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych i zużytych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich wyłowionych z morza
•    wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa
•    pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich
•    rekompensaty za szkody wyrządzone przez chronione ssaki morskie
•    zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury
•    budowa obiektów chowu lub hodowli ryb, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń technicznych, nowoczesnych nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu niezbędnych do przewozu produktów akwakultury, oraz materiału obsadowego
•    różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury przez dywersyfikację działalności podstawowej
•    zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw akwakultury m.in. przez modernizację i unowocześnienie ich infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rybackich
•    promocja akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
•    wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, jak tworzenie i rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa, czy działalności związanej z niebieską gospodarką
•    zapewnienie wymiany pokoleniowej w rybactwie
•    propagowanie wiedzy o morzu
•    zapewnienie nadzoru morskiego i współpracy straży przybrzeżnej

Dla kogo?

•    podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
•    Rybackich Lokalnych Grup Działania,
•    organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
•    branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
•    administracji.

Formy wsparcia

dotacje

Budżet programu

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 to blisko 732 mln euro.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).
Alokacja z EFMRA – 512 387 953,00 euro
Środki krajowe – 219 594 837 euro
Łącznie – 731 982 790,00 euro

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Jakie będą efekty programu?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.
Wsparcie finansowe które będzie udzielane w ramach programu przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności na przykład przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich wkład programu w zbalansowanie i poprawę stanu floty rybackiej.
Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa na przykład przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Wszystko, co istotne, znajdziesz na stronie www.rybactwo.gov.pl.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA - minister właściwy ds. rybołówstwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa  

Departament Rybołówstwa
tel. 22 623 29 72
e-mail: sekretariat.dr@minrol.gov.pl
 
Departament Pomocy Technicznej
- w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna oraz informacji i promocji
tel. 22 623 16 37
e-mail: sekretariat.pt@minrol.gov.p 
 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Centrala
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
tel. 800 38 00 84, 22 595 06 11
e-mail: info@arimr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/arimr  
 
Departament Wsparcia Rybactwa
- w zakresie priorytetów 1-4
tel. 22 318 46 70
 
Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej
- w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna
tel. 22 595 07 00

ODDZIAŁY REGIONALNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
Sekretariat - tel. 71 369 74 00
e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl


Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
Kancelaria - tel. 56 619 83 00
e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

Lubelski Oddział Regionalny
Elizówka
ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn
Kancelaria – tel. 81 756 88 20
faks: 81 756 39 41
Sekretariat – tel. 81 756 88 10
e- mail: lubelski@arimr.gov.pl

Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra
Kancelaria - tel. 68 329 27 00
faks: 68 451 94 49
e-mail: lubuski@arimr.gov.pl

Łódzki Oddział Regionalny
Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
Sekretariat - tel. 42 675 67 00/10
e-mail: lodzki@arimr.gov.pl

Małopolski Oddział Regionalny
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
Sekretariat - tel. 12 629 80 30/50
e-mail: malopolski@arimr.gov.pl

Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22 536 57 08, 22 536 57 48
faks: 22 860 29 85
e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl

Opolski Oddział Regionalny
ul.  Wrocławska 170 G     
45-836 Opole
Kancelaria - tel. 77 401 84 22
e-mail: opolski@arimr.gov.pl

Podkarpacki Oddział Regionalny
al. Tadeusza Rejtana 36
35-310 Rzeszów
Punkt Obsługi Klienta – tel. 17 875 60 00
faks: 17 864 25 50
e-mail: podkarpacki@arimr.gov.pl

Podlaski Oddział Regionalny
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
Sekretariat - tel. 86 215 63 11,  86 215 63 12
faks:  86 216 45 13
e-mail: podlaski@arimr.gov.pl

Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
tel. 58 668 60 00
pomorski@arimr.gov.pl

Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
Sekretariat - tel. 34 378 28 00
faks: 34 324 94 28
e-mail: slaski@arimr.gov.pl

Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
Sekretariat - tel. 41 349 09 00
e-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl

Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny
ul. Św. Wojciecha 2
10-038 Olsztyn
Sekretariat - tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
Sekretariat - tel. 61 84 53 833
faks:. 61 840 06 93
e-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl

Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Plac Brama Portowa 1
70-225 Szczecin
tel. 91 469 84 00/01
faks: 91 439 47 63
e-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.plZobacz także

Mieszkańcy gminy Gnojno na meczu Korony Kielce

Dodane: 2024-04-20 08:23 - Komentarze  (0)  czytane (12)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 44.200.27.215

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...