Wiadomości - Aktualności

Informacja o kontroli gromadzenia nieczystości ciekłych

Dodał: lchodor Data: 2023-10-23 22:03:41 (czytane: 387)

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Gnojno


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy, Wójt Gminy zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

  • Posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.\
  • Dowodów uiszczania opłat za te usługi.                              

Na podstawie art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy, pracownicy urzędu gminy prowadzą kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gnojno oraz uiszczania opłat za te usługi.
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

  • umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba),
  • dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok.

Powyższe dokumenty proszę przedłożyć w Urzędzie Gminy w Gnojnie (pokój nr 9) w terminie do 31 grudnia 2023 r.
Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrola polega na okazaniu umowy z firmą asenizacyjną oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia przelewów). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Termin i sposób załatwienia:

  • od 1 czerwca 2023 r. – kontrola w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnie
  • od 1 sierpnia 2023 r. – kontrole terenowe.

Art. 10 ustawy przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w w/w ustawie i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W związku z powyższym nieokazanie umowy i rachunków za usługi wywozu nieczystości ciekłych jest podstawą do nałożenia kary.

WÓJT        
Zbigniew Janik

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 44.220.249.141

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...