Wiadomości - Aktualności

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Dodał: lchodor Data: 2024-02-09 20:15:27 (czytane: 365)

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Gnojno – realizator zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie ogłasza nabór do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
– edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Gnojno otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 754 600,00 zł .
Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełno sprawnościami posiadające orzeczenie :
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W ramach naboru do programu „ Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
19 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w tym:
5 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne),
13 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne),
1 miejsce dla osoby z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne).
Usługi  asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny
    osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
     w rodzinie,
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.
5) Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być
     realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Udział w programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’ – edycja 2024 jest bezpłatny.

Zgodnie z działem IV ust.4 programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024”, który stanowi:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
    i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej,
    medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK,
    fizjoterapeuta: lub
2) posiadające co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe,
    udzielanie wsparcia osobom z niepełno sprawnościami w formie wolontariatu: lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego  ( w przypadku osoby małoletniej
     albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do Programu „ Asystent
     osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja
     2024, której wzór stanowi załącznik do Programu.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom z  niepełno sprawnościami należy do realizatora Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznaje  się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego z uwzględnieniem postanowień ust.4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust.4 pkt 1 lub 2.
Gmina przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
     Niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3)  osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości
      korzystania ze wsparcia osób bliskich.
Do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024, osoba z niepełnosprawnością może zgłosić się na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7
   do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
-  Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
   z niepełnosprawnością” – edycja 2024 GOPS w Gnojnie.
- Oświadczenia w przypadku wskazania Asystenta przez Uczestnika Programu, złożone na
   wniosek strony ( art.75 § 2 kpa).
W/w dokumenty do pobrania Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie, pok. Nr 15, w godz. 7.30 – 15.30.
Ilość miejsc ograniczona.
Termin przyjmowania wniosków do wyczerpania zaplanowanej liczby osób z niepełnosprawnością którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej, określonej we wniosku na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 – łącznie 19 osób.
Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3532036 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

Zobacz także

Bezpieczne żniwa.

Dodane: 2024-07-19 18:20 - Komentarze  (0)  czytane (26)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.238.121.7

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze

...