Wiadomości - Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Gnojno

Dodał: lchodor Data: 2020-06-15 14:23:00 (czytane: 659)

Ws. Debaty nad Raportem o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok, oraz informacji o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji został ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 9:00. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej,  należy dokonać najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. do godz. 15:30.

Do pobrania: wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie

Link do informacji BIP Gminy


Wójt Gminy Gnojno Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728)

Wójt Gminy Gnojno

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gnojno

1.   Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)    być osobą pełnoletnią;

2)    zamieszkiwać na terenie danej gminy;

3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

5)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.   Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)       zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)       jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.   Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.   Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

5.   Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.   Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7.   Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)      Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

2)      Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

4)      Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8.   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno.

9.   Dodatkowych informacji w sprawie naboru  udziela Pani Bożena Wawszczyk, tel. 508531527.

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Zbigniew Janik

 Link do informacji na BIP Gminy

 

Zobacz także

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gnojnie

Dodane: 2020-08-07 12:56 - Komentarze  (0)  czytane (39)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.200.222.93

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Koronawirus - AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO

Informacje dla mieszkańców odnośnie stanu zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Informacja o ilości osób objętych kwarantanną na dzień...