Wiadomości - Aktualności

Jubileusz 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Gnojnie

Dodał: lchodor Data: 2017-10-04 14:42:05 (czytane: 1405)

Szkoła Podstawowa w Gnojnie po II Wojnie Światowej do września 1951 roku zlokalizowana była w czterech miejscach.

W budynku szkolnym usytuowanym obok kościoła parafialnego była jedna duża sala lekcyjna, dwie sale znajdowały się w tzw."kapralówce", jedna w starej remizie strażackiej i jedna sala była wynajęta  w prywatnym domu u pani Witczak. Warunki nauki były bardzo uciążliwe. Miejsca, w których odbywały się lekcje, były  od siebie dość znacznie oddalone, zimą sale lekcyjne słabo ogrzane, zwłaszcza sala w remizie strażackiej. W roku 1954  z sali w budynku szkolnym przeprowadzono modernizację dające dwie sale lekcyjne, co pozwoliło zrezygnować z nauczani uczniów w remizie. W tym okresie w Szkole Podstawowej w   Gnojnie pracowało sześciu nauczycieli - Aniela Klikowicz, Jadwiga Szczukiewicz, państwo Maria i Marian Stępniowie, Kazimierz Staszczyk, kierowała placówką  Leokadia Markiewicz. W roku 1955  p. Markiewicz wraz z rodziną przenosi się do Kielc i wakujące miejsce kierownicze obejmuje  Marian Stępień. Pogarszające się z roku na rok bazowe warunki nauki nauki w Szkole Podstawowej w Gnojnie stały się punktem zwrotnym w jej historii.  Powstał pomysł rozpoczęcia działań mających na celu budowę nowego obiektu. Organizuje sie Komitet budowy szkoły na czele z przedstawicielem  Komitetu Rodzicielskiego  Wincentym Kupieckim i  kierownictwem placówki rozpoczynając starania w Kuratorium w Kielcach o pozwolenie i pomoc finansową na tą budowę. Starania zakończyły się sukcesem, którego finałem było we wrześniu 1957 roku oddanie do użytku obecnego budynku. Jest on w pewnym sensie perełką architektoniczną o niestandardowej jak na obiekty edukacyjne bryle. Powierzchnia dachu na budynku jest większa niż powierzchnia ścian co nadaje mu majestatu i wyróżnia wśród zabudowy miasteczka.

jubileusz018.jpg

Dyrektor Marian Stępień, będący w grupie współinicjatorów tej budowy wprowadzał uczniów do nowego budynku rozpoczynając kolejny rozdział gminnej oświaty - rok szkolny 1957/1958.  W roku 1975 nastąpiło kolejne przeorganizowanie w Polsce sieci szkół.   Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania tworzy się szkoły zbiorcze i w ślad za tym  Szkoła Podstawowa w Gnojnie została Gminną Szkołą Zbiorczą , do której dowożeni są uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Janowicach Poduszowskich zaś w/w szkoła dotychczas samodzielna placówka zostaje filią Szkoły Podstawowej w Gnojnie. Gminnym dyrektorem a później inspektorem oświaty, zostaje Stanisław Rajch, jego  zastępcą  Marian Stępień. Kolejna z miana organizacyjna następuje w roku 1989, gdzie zlikwidowane zostały w gminach inspektoraty oświaty a nadzór oświatowy przejęło Kuratorium w Kielcach.  Po tej zmianie dyrektorem SP Gnojno zostaje Stanisław Rajch, natomiast Marian Stępień odchodzi na emeryturę.

jubileusz035.jpg

W tym okresie czasu obiekt oświatowy coraz bardziej wymaga modernizacji. Tu szczególnie okres jesienno-zimowy nastręczał ogromnych kłopotów z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. Piece kaflowe, które dotychczas zapewniały ogrzewanie pomieszczeń ze względu na ich zużycie nie spełniały swoich zadań. Dyrektor Rajch podjął starania o założenie instalacji centralnego ogrzewania  i dzięki wydatnej pomocy władz samorządowych inwestycja ta została zrealizowana. Problemem był też dach obiektu, który wymagał szybkiej interwencji.  Rozpoczęte kolejne starania o jego remont  przez dyrektora Stanisława Rajcha przerwała jego tragiczna śmierć w marcu 1999 r. Obowiązki dyrektora  szkoły  po tym tragicznym wydarzeniu przejęła  Anna Kaczmarek Pniewska, która po przeprowadzonym konkursie w sierpniu   1999 r.  zostaje dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gnojnie. Swoje wypełnianie funkcji kierowniczej rozpoczyna od  właśnie gruntownego remontu dachu i w kolejnym etapie generalnego remontu w placówce. W roku 2004 spełnia się kolejne marzenie uczniów, nauczycieli, rodziców i samej dyrektor – zostają zbudowane wewnątrz budynku i oddane do użytku sanitariaty. To wszystko zdecydowanie zmienia oblicze szkoły a w połączeniu z sukcesywnym wzbogacaniem placówki w nowoczesny sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne wypełniało zobowiązanie dyrektor Pniewskiej złożonej po objęciu stanowiska, że uczniowie z Gnojna i okolicznych wiosek będą się uczyły się w nowoczesnej szkole poziomem nie odbiegających od szkół miejskich.  Wszystko to nie byłoby możliwe bez zaangażowania, zdecydowanych działań i decyzji Wójta Gminy Gnojno Zbigniewa Janika w pozyskanie na zewnątrz środków finansowych i dzięki któremu - przy wsparciu Rady Gminy  szkoła uzyskała w roku jubileuszu 60-lecia powstania obecne oblicze.

jubileusz028.jpg

60-lecie powstania Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Gnojnie obchodziła 16 września br. Wiodącym mottem tej uroczystości było hasło „Przeżyjmy to jeszcze raz...". Rozpoczęła go msza święta w kościele parafialnym świętego Jana Chrzciciela, którą wraz z pięcioma księżmi pracującymi w kolejnych latach w tej parafii i szkole-jubilatce prowadził i homilię wygłosił ksiądz Bartosz Sikora – jej absolwent pełniący obecnie posługę duszpasterską w Miechowie. Gospodarzem jubileuszu była dyrektor szkoły Anna Kaczmarek-Pniewska z gronem pedagogicznym. We wspólnej podróży w czasie wraz z obecnymi uczniami placówki ich rodzicami i mieszkańcami gminy byli absolwenci szacownej jubilatki, nauczyciele tu pracujący w okresie jej długiej historii. Wśród gości zaproszonych byli między innymi poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec, wiceprezes świętokrzyskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Opilska, komendant powiatowy Policji w Busku Jakub Kosin z komendantem komisariatu w Stopnicy Kamilą Zbertek – Guczał, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik, dyrektor Zespołu Nr3 w Chmielniku Sławomir Wójcik,  wójt Gminy Gnojno Zbigniew Janik i przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław Wcisło wraz z grupą radnych. Na pamiątkę tego dostojnego jubileuszu każda z uczestniczących w tym święcie osób otrzymała pamiątkowy medal dokumentujący to ważne dla lokalnego środowiska i gminy wydarzenie. To była i jest dobra szkoła, przyjazna dla ucznia i rodzica. Ciągle na plus zmieniająca swoje oblicze dając dzieciom nowoczesne nauczanie w otoczeniu wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne porównywalne do wiodących szkół regionu. Poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowuje czas wolny młodym ludziom z tego terenu, jest ważnym ośrodkiem krzewienia kultury w tej gminie. Ma swoją wypracowaną przez lata markę i niech ona nadal trwa dla dobra i pożytku kształcącego się tu młodego pokolenia.

jubileusz046.jpg

Załączony fotoreportaż niech da świadectwo siły tej placówki oświatowej na mapie regionu świętokrzyskiego a zespołowi pedagogicznemu z dyrektorem Anną Kaczmarek-Pniewską na czele odda szacunek za to co wspólnie osiągnęli i motywację do realizacji kolejnych wyzwań jakie przed nią stoją. Szkoły średnie „dostają stąd” dobrego, przygotowanego w zakresie – wiedzy, umiejętności ucznia i w dalszym etapie kształcenia otwierają mu drogę do szkolnictwa wyższego. 
tekst i foto: Robert Gwóźdź

GALERIA ZDJĘĆ na końcu artykułu - link.

 (materiał pochodzi ze strony busko.com.pl)

Zobacz także

Oferta pracy

Dodane: 2018-09-19 10:33 - Komentarze  (0)  czytane (149)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.162.239.233

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP

Gmina Gnojno ogłasza otwarty nabór partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja...