Wiadomości - Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dodał: lchodor Data: 2022-06-03 13:41:05 (czytane: 370)

(art.3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, w szczególności odpady z folii, sznurka i opon, nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi, czyli „tworzonymi w gospodarstwach domowych”. W/w odpady nie mogą być odbierane w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem rolnik, będący „twórcą” takich odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie i przetworzenie odpadów.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady powstające w gospodarstwach rolnych, do których można przekazać odpady na zasadach określonych przez tych przedsiębiorców.

ZBIERAJĄCY OPONY CIAGNIKOWE, CIĘŻAROWE ORAZ SAMOCHODOWE:

1.      Trans Południe sp. o.o., ul. Podgrodzie 8B, 39-200 DĘBICA

Tel.014 680 87 03, 500 009 860

trans-południe@trans-południe.pl

2.      P.U.H EKO- RASPOL, ul. Nidziańska 3, 26-026 BRZEZINY

Tel. 041 311 75 68, 601 867 5431

raspol@raspol.com.pl

3.      TERMO -GUM sp. o.o. 32-112 KLIMONTÓW,

Zakład Produkcji ul. Przemysłowa 38, Sitkówka-Nowiny

Tel.662-232-182

ZBIERAJĄCY ODPADY Z FOLII , SZNURKA

1.      P.H-U ECOMPLEX, Przemysław Wierzbicki

ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce

Tel.692-483-532, 530-313-793

2.      P.U. H EKO- RASPOL, ul. Nidziańska 3, 26-026 BRZEZINY

Tel.041 311 75 68, 601 867 543

raspol@raspol.com.pl

3.      Odbiór surowców wtórnych, skup folii i makulatury Pińczów-Surowce

ul. Nowowiejska 39, 28-400 PIŃCZÓW

Tel.790 575 523

godzisz.rafał@gmail.com

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Mieszkańcy mogą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujący sposób:

1.      Oddać sprzedawcy u którego zakupili nowy sprzęt. Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przejęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

2.      Dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Gnojnie 143, 28-114 Gnojno.

3.      Wystawić przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych.

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Gnojno 143. Jest on obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy Gnojno. Punkt ten czynny jest w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00. Do punktu mieszkańcy gminy Gnojno mogą dostarczyć nieodpłatnie każdą ilość odpadów segregowanych.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny i wolne od zanieczyszczeń.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite, czy sfermentowane.

W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

1)       przeterminowane leki i opakowania po nich,;

2)       zużyte baterie i akumulatory;

3)       chemikalia (odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z póź.zm.) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin(np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby tusze, farby drukarskie, kleje i lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

4)       meble i odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym tj. łóżka, materace, meble, krzesła;

5)       zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich);

6)       odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, styropian opakowaniowy, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne). Odpady budowlane i rozbiórkowe nieodpłatnie przyjmowane w ilości 300 kg od właściciela nieruchomości (w skali roku);

7)       odpady zielone i biodegradowalne – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać:

a)      - zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),

b)      - resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego,

c)      - pozostałości po spaleniu.

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.204.56.185

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

PRZEDŁUŻENIE STOPNIA ALARMOWEGO CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAWO oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP)...